Szkody górnicze Katowice – pomoc prawna

Opublikowano

Szkody górnicze Katowice – pomoc prawna

Nasz piękny Śląsk od wielu lat określany jest sercem polskiego górnictwa. Ruda Śląska, Katowice, Jastrzębie-Zdrój i Chorzów to miasta pełne zabytków i malowniczych zakątków, ale również osób, które każdego dnia spędzają wiele godzin pod ziemią, aby wydobyć służący nam jako opał węgiel. To z kolei powiązane jest z praktycznie nieprzerwaną pracą maszyn, wspomagających wydobycie tego drogocennego i tak potrzebnego nam do życia minerału oraz kursowaniem pociągów, które dostarczają go na teren całej Polski. Choć te codzienne działania są niezbędne… pojawiają się też przy ich okazji liczne negatywne konsekwencje.

Katowice prawnik szkody górnicze

Jako radca prawny zajmujący się tematyką szkód górniczych codziennie spotykam osoby, które ucierpiały wskutek czerpania dóbr natury spod ziemi. Wydobycie węgla wiąże się z deformacją górotworu. W końcu każdego dnia od środka jest on fedrowany i traci swój naturalny kształt. Nic zresztą dziwnego, skoro pracują nad nim maszyny, których waga często liczy sobie kilkadziesiąt ton. Jeżeli mieszkasz w pobliżu kopalni węgla, zapewne wiesz doskonale, co mam na myśli.

Szkody górnicze Śląsk pomoc prawna

Wszelkie ruchy w zakładach górniczych są przyczyną powstawania pustek eksploatacyjnych. Praca maszyn powoduje tąpnięcia oraz wstrząsy, które odczuwają nie tylko mieszkańcy domów jednorodzinnych, ale nawet i bloków.

Szkody górnicze, z którymi mam co czynienia na co dzień, obejmują zarówno budynki wielopiętrowe jak i domy jednorodzinne. Zapewne sam niejednokrotnie widziałeś nienaturalnie pochylone budynki czy też pęknięcia ścian, które są skutkiem działania znajdujących się w pobliżu kopalni. Problemy ze szczelnością dachów są równie częste.

Co więcej, tego rodzaju szkody górnicze są utrapieniem nie tylko dla mieszkańców okolicznych budynków, ale również dla przedsiębiorców. Pieczołowicie przygotowany i reprezentacyjny budynek firmy z psującymi wizerunek pęknięciami niestety nie prezentuje się już tak dobrze. A szkody górnicze mogą wystąpić nawet wiele lat po zamknięciu kopalni węgla. Co zrobić w takiej sytuacji?

(zdjęcie 3)

Szkody górnicze – podstawa prawna

Skutki wydobycia węgla mogą być bardzo uciążliwe. Na szczęście, polski ustawodawca przewidział w tej kwestii wiele rozwiązań prawnych. Jeżeli Twój dom czy siedziba firmy ucierpiały wskutek drgań lub tąpnięć, spowodowanych pracą zakładu górniczego możesz dochodzić odszkodowania za szkody górnicze.

Jako prawnik od szkód górniczych z Katowic mogę już teraz zdradzić Ci, że polski prawodawca przewidział wiele ułatwień względem przepisów znajdujących się w Kodeksie cywilnym.

Mieszkając na Śląsku zaobserwowałeś pewnie, że część kopalni została zamknięta. W takiej sytuacji zapewne zadasz sobie pytanie: kto ponosi odpowiedzialność za powstanie szkody? Względem kogo wnieść powództwo?

W tym pomoże Ci prawnik od szkód górniczych Katowice, bazując na ust. 3 oraz 4 art. 146 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 prawo geologiczne i górnicze.

 

Co wynika z wyżej przytoczonych przepisów? Jeżeli nie możemy ustalić, która z kopalni odpowiada za powstanie szkody, będzie za nią odpowiadać ten zakład górniczy, który w momencie ujawnienia się szkody dysponuje prawem do prowadzenia w miejscu wystąpienia szkody działalności górniczej. Taką sytuację prawo określa jako odpowiedzialność absolutną. Wskutek tego, nieistotne jest kto faktycznie spowodował powstanie szkody- liczy się to, kto obecnie działa na danym terenie.

 

Szkody górnicze doradztwo prawne Katowice

Niestety czasami jest tak, że na określonym terenie nie znajdziemy ani jednego przedsiębiorcy, który aktualnie zajmuje się wydobywaniem węgla. Niektóre miejsca mogły zostać porzucone i to wiele lat temu. Po prostu złoża czarnego minerału się skończyły, zatem teren został uznany za wyeksploatowany. Co zrobić w takim przypadku?

Chętnie pomogę Ci wybrnąć z takiej – wydawać by się mogło patowej – sytuacji. Jako osoba poszkodowana w sytuacji tego rodzaju, wbrew pozorom, wcale nie jesteś bezbronny. Ustawa, o której wspomniałam już wyżej, umożliwia wytoczenie powództwa przeciwko Skarbowi Państwa. Ten zaś będzie reprezentowany przez organ nadzoru górniczego.

Jak dochodzić roszczenia za szkody górnicze?

Zdradzę Ci, iż proces dochodzenia roszczenia za szkody górnicze jest całkiem korzystny dla osób poszkodowanych. Zanim jednak zdecydujesz się na wytoczenie powództwa, obowiązkowe jest przeprowadzenie postępowania ugodowego z kopalnią. Jeżeli przedsiębiorca górniczy odmówi jej zawarcia (albo nie otrzymasz odpowiedzi w terminie 30 dni). Pamiętaj, że nie musisz zgodzić się na zaproponowane warunki, a zakończenie postępowania ugodowego otwiera możliwość sądowego dochodzenia odszkodowania.

Następne udogodnienie dla poszkodowanych przez działalność zakładów górniczych, wynika z treści art. 96 ust. 1 pkt 12 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z nim, strona, która dochodzi naprawienia szkód wyrządzonych w związku z ruchem zakładów górniczych, jest zwolniona z konieczności opłacenia kosztów sądowych. Mowa tutaj na przykład o opłatach sądowych (przykładowo 5% wartości przedmiotu sporu w przypadku pozwu) oraz wszelkich wydatków, takich jak chociażby zaliczka na poczet dowodu z opinii biegłego. Możemy więc powiedzieć, że tego rodzaju postępowanie co do zasady jest bezpłatne.

Przedawnienie roszczeń o naprawę szkód górniczych – radca prawny Katowice

Jako radca prawny od szkód górniczych z Katowic, chciałabym Ci jeszcze przybliżyć kwestię dotyczącą przedawnienia za szkody spowodowane działalnością górniczą. 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze. W związku z nią zmieniły się terminy dotyczące przedawnienia roszczeń o naprawę szkód górniczych.

Przed tym dniem przepisy nakazywały poszkodowanym stosować się do terminu przedawnienia zawartym w Kodeksie cywilnym. Ten zaś stanowi, iż dla roszczeń z czynów niedozwolonych okres przedawnienia wynosi 3 lata od momentu dowiedzenia się o powstaniu szkody oraz o osobie, która jest zobowiązana do jej naprawienia (art. 422 (1) KC)

Obecnie artykuł 149 ustawy Prawo geologiczne i górnicze wskazuje, iż termin przedawnienia roszczeń o naprawę szkód górniczych wynosi 5 lat. Oczywiście liczymy go od momentu dowiedzenia się o szkodzie. Co jednak bardzo ważne, jeśli wystąpiłeś o naprawę szkód górniczych przed rokiem 2012, a więc zanim zmieniło się Prawo górnicze i geologiczne, w takim przypadku zastosowane zostaną przepisy ustawy, która obowiązywała poprzednio.

Przedawnienie się szkód górniczych – porady prawne Śląsk

Jeśli doszło do przedawnienia się roszczeń o naprawę szkody, jako ktoś poszkodowany ruchem zakładu górniczego, nie jesteś jednak na całkowicie straconej pozycji.

W dalszym ciągu możesz walczyć o swój interes przed Sądem. Jeżeli kopalnia podniesie zarzut przedawnienia roszczeń w trakcie procesu, Sąd może go uznać za nadużycie prawa podmiotowego.

Wynika to bezpośrednio z art. 5 KC, zgodnie z którym: „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.”

Aby jednak tak się stało, muszą zaistnieć ściśle określone przesłanki. Zaliczamy do nich na przykład:

 • sytuację życiową osób pokrzywdzonych,

 • charakter powstałego uszczerbku,

 • związek roszczenia z ryzykiem utraty cennych dóbr – na przykład domu czy mieszkania,

 • czas, który upłynął od przedawnienia roszczenia,

 • umyślne opóźnianie przez zakład górniczy procedury zawarcia ugody. Może to się na przykład przejawiać poprzez wywoływanie u osób poszkodowanych uzasadnionego wrażenia, iż szkoda będzie naprawiona jeszcze na etapie postępowania ugodowego.

Jak uzyskać odszkodowanie za szkody górnicze?

Wyżej wspomniałam o naprawieniu szkody. Co powinniśmy rozumieć pod tym terminem?

W przypadku szkód górniczych, pokrzywdzony może:

 • żądać przywrócenia stanu poprzedniego (np. poprzez remont budynku),

 • samodzielnie przywrócić stan poprzedni (na przykład samodzielnie wyremontować budynek) i wystąpić o pokrycie poniesionych kosztów przez zakład górniczy. Jest to możliwe jednak tylko, jeśli kopalnia wyrazi na to zgodę.

Powinieneś jednak wiedzieć, że jeżeli przywrócenie stanu poprzedniego nie jest wykonalne albo jeśli pociąga za sobą zbyt duże trudności lub koszty, jako osoba poszkodowana, możesz uzyskać jedynie świadczenie pieniężne, które powinno wyrównać Ci poniesione straty.

Radca prawny szkody górnicze Śląsk

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie szkód górniczych jestem do Twojej dyspozycji. Jako radca prawny od szkód górniczych, prowadziłam dla swoich klientów wiele spraw związanych z działalnością zakładów górniczych. W ramach świadczonej pomocy prawnej oferuję:

 • bezpłatną analizę sprawy wykonaną przez doświadczonych prawników ( adwokat, radca prawny)

 • wsparcie odpowiednich specjalistów z właściwymi uprawnieniami zawodowymi;

 • profesjonalną pomoc prawną adwokatów lub radców prawnych na każdym etapie postępowania;

 • prowadzenie negocjacji na etapie postępowania ugodowego z przedsiębiorcą górniczym jak i zastępstwo procesowe w toku postępowania sądowego aż do skutecznej egzekucji

Autor: Alicja Bobiec

Kancelaria została utworzona przez Radcę Prawnego Alicję Bobiec – praktyka z wieloletnim doświadczeniem z różnych dziedzin prawa. Naszym priorytetem jest utrzymywanie najwyższych standardów prawnych i biznesowych, co pozwala na zachowanie najlepszych relacji z Klientami, opartych na wzajemnym zaufaniu. Kancelaria jest efektem pasji, doświadczenia oraz wieloletniej praktyki zawodowej, dzięki której łączy obowiązujące prawo ze zrozumieniem specyfiki biznesowej i administracyjnej.

Dodaj komentarz