Zwolnienie pracownika z powodu długiej choroby

Opublikowano
SSUCv3H4sIAAAAAAAAA41Sy47rIAz9F9ZFKpBnf2U0CwNOi4aECMidqar8+zUhUqVZDSv7+Ng+tnkxZ9mNjbZvezSWXxV2vJHtxPVVGa5ND9dG6UmNV3ZhFjKym1ByHITo+6ETnbrSuzANyRl2ezHn/ZZyhOzCwm4UibhYjIeJ1uUQHXjy9gtLGfKWMJW09NhyxphyMF8HF2zQ+HZtRJhTdjMe7hOeszMxHI6QKk6Hpd39SFkfIdeYxTUklw8gHYiB5RdnDYttayz4sEUdfqoED/OzMtxPhmqVLLstVcYcypjoccYl1/L4RJzPYHr33UvjjHcavw58LuzjVXC6AG03bboY++WP2CdJvONiSONr38umPcKxzw+G/SSNtIJLNQJvWpw4mM5yGEcrtEQYrKZSkzFd23cNb0bZ86ZTlg9gDUfRdU0LYkDoiCaHYZDKApeToWqiFXyQgqoNTWOkNqofDSM5X990w7nMR3JCfpS7k/CwLTk+q3gfwgra0/4m8Akv7AEpEcGeACWu0Rm33GsVQ78pzNVeQi7THTsoJ3T2bFV/0sMRWvq82Lb6ABbtGd707Oh7nW7Efw6/3+x93/8DdAnPeQcDAAA=

Zwolnienie pracownika z powodu długiej choroby

Marek Rotkiewicz

Czy można na podstawie art. 53 KP zwolnić pracownika, który pracuje dłużej niż 6 miesięcy i jego niezdolność do pracy trwa dłużej niż okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku. Problem polega na tym, że w 190. dniu nieobecności z powodu choroby pracownik stawił się na badania kontrolne i uzyskał zaświadczenie o zdolności do pracy. To był piątek, na który pracownik miał wystawione zwolnienie lekarskie. Minął weekend, a poniedziałek był świętem. Od wtorku pracownik znowu przedstawił zwolnienie lekarskie, które kontynuuje do dzisiaj. Pracownik nie wystąpił o świadczenie rehabilitacyjne i nie zamierza tego robić.

 

Zastosowanie zwolnienia w oparciu o art. 53 KP jest w tym przypadku możliwe.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli:

1) niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące (gdy pracownik jest zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy), bądź dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące (gdy pracownik jest zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową);

2) usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy z innych przyczyn trwa dłużej niż 1 miesiąc.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z wyżej wskazanych przyczyn, nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności. Ciężar udowodnienia niezdolności do pracy pracownika stawiającego się do niej po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego spoczywa na pracodawcy, który powinien skierować pracownika na odpowiednie badania lekarskie (wyrok SN z 25.11.2005 r., I PK 89/05, Legalis).

Odnośnie do pytania kluczowe znaczenie ma ustalanie okresu zasiłkowego. Obecnie do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. Nie ma tutaj znaczenia to, czy niezdolność do pracy spowodowana była tą samą czy inną chorobą.

Zwolnienie w oparciu o art. 53 KP po wyczerpaniu okresu zasiłkowego jest możliwe, jeżeli pracownik nie uzyskał świadczenia rehabilitacyjnego.

Wskazana w pytaniu osoba wyczerpała okres zasiłkowy (chyba że niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży)– nie przysługuje zatem już zasiłek chorobowy. Ochrona byłaby kontynuowana przez okres 3 miesięcy, jeżeli pracownik pobierałby świadczenie rehabilitacyjne. Skoro go nie uzyskuje nie podlega ochronie i możliwe jest zastosowanie art. 53 KP.

Dodaj komentarz